Turen til Orknøyene og Edinburgh

Turen som historielaget hadde planlagt i august blir det dessverre ikkje noko av. Det jobbes med same turen i slutten av september. Då er trafikken og prisane litt mindre.