Turen til Orknøyene og Edinburgh

Turen som historielaget hadde planlagt i august blir i slutten av september. For mer informasjon sjekk denne linken.