Årets program

Tidlig mars. Årsskriftet er ferdig med mye interessant å lese.
20-22. februar Busstur til Røros under Rørosmarten. Turen fulltegnet.
7. marsÅrsmøte i Kultursalen kl. 19.00. Lege Knut Sand Bakken forteller om leger i distriktet. Bygdebokforfatter Amund Pedersen orienterer om arbeidet. Årsmøtesaker, smørbrødog bløtkake, liten utlodning.
7. april(eventuelt 28. april) Busstur, under arbeid
30. maiKr. Himmelfartsdag. Vi går fra Biktjørn til hytta av Jan Terje Biktjørn på Hestheia. Matpause og sportsandakt.
10. juni(2.pinsedag) Fottur på Bøensbakken i Farsund. Kjører tilHerad Kirke med privatbiler. Turen går fram og tilbake. Parkering oppe foran tunellen.
7. julikl. 12 fra Promenaden. Ordførerens tur til Busund. Parkerer med bommen ved Vatland. Kvinesdal Jeger- og Fiskeforening er med.
29. juliOlsok på Fjotland Bygdemuseum. Rømmegrøt med spekemat, flatbrød . Kort fottur for de som vil, til en uvanlig stem. Musikk og sosialt samvær.
25. augustFottur på Knaben, program senere.
15. oktoberHaustmøte på Frøytland
Førjulsmøte