Årets program 2018

 

Månedskifte febr/mars. Årsskriftet er ferdig med mye interessant å lese.

21. mars

Årsmøte i Kultursalen kl. 19.00. Andreas Aase kåserar: «Hvorfor kom ikke indianerne til Kvinesdal». Musikk, årsmøtesaker, utlodning, smørbrød og bløtkaker. Alle velkommen.

15. april

Busstur til Kristiansand der vi besøker «Stiftelsen Arkivet» og vi spiser middag på Boen Gård.

10. mai

( Kristi Himmelfartsdag)Tur til Haueheia med sportsandakt. Avduking av skilt på løa der motstandsmenn holdt til under krigen.

21. mai

(2.pinsedag) Fottur på barnevandrerstien frå Årli. Samarbeid med Kvinesdal kommune.

1. juli

Ordføraren sin tur: Eiesland – Spillebrok – Vordalsbrauna - Fjotland.

22. juli

Salmeli med tur til utslåter (støler). Solveig Egeland blir med.

8-12. august

Busstur Telemark. Dalen Hotell, Telemarkkanalen, Gaustadtoppen, Vemork, Morgedal, Eidsborg, mm. Les program

26. august

Tur Stangborli, program senere.


Haustmøte på Veggeland skulehus


FørjulsmøteInformasjon, endringer og andre arrangement blir annonsert i Agder.