Årets program 2018

 

 

Månedskifte febr/mars. Årsskriftet er ferdig med mye interessant å lese.

21. mars

Årsmøte i Kultursalen kl. 19.00. Andreas Aase kåserar: «Hvorfor kom ikke indianerne til Kvinesdal». Musikk, årsmøtesaker, utlodning, smørbrød og bløtkaker. Alle velkommen.(Les referat)

15. april

Busstur til Kristiansand der vi besøker «Stiftelsen Arkivet» og vi spiser middag på Boen Gård. (Les referat)

10. mai

( Kristi Himmelfartsdag)Tur til Haueheia med sportsandakt. Avduking av skilt på løa der motstandsmenn holdt til under krigen. (Les referat)

21. mai

(2.pinsedag) Fottur på barnevandrerstien frå Årli. Samarbeid med Kvinesdal kommune. (Les referat)

1. juli

Ordføraren sin tur: Eiesland – SpillebrokVordalsbrauna - Fjotland. (Les referat)

22. juli

Salmeli med tur til utslåter (støler). Solveig Egeland blir med. (Les referat)

8-12. august

Busstur Telemark. Dalen Hotell, Telemarkkanalen, Gaustadtoppen, Vemork, Morgedal, Eidsborg, mm. Les referat

26. august

Tur Stangborli. Les referat

3.oktober

Veggeland skulehus onsdag 3. oktober kl. 19.00. Åse Paulsen Skiftun fortel om "Skulehuset- eit samlingspunkt i min barndoms landskap". Film med Kåre Galdal. Quiz om gamle ord og uttrykk i Fjotland. Enkel bevertning. Les referat

5.desember

Det tradisjonelle førjulsmøtet til Kvinesdal Historielag onsdag 5. des. kl. 19.00. Les referat

Informasjon, endringer og andre arrangement blir annonsert i Agder.