StyretLeder

Kenneth Trælandshei

Nestleder

Tor Mygland

Kasserer

Anne-Berit Erfjord

Sekretær

Petter Bøgvald Svindland

Styremedlemmer

Ingvald Tjørnhom
Alf Jerstad
Turid Stakkeland

Varamedlemmer

Randi Lindefjell Reiersen
Ragnhild Høydal


Redaksjonskomiteen består av redaktør
Anders Mathias Larsen, Anne Lise Gullestad, Helga Narvestad, Lars Emanuel Egeland, Bjørn Ingemann Kjørmo. Varamedlem: Torbjørn Berghom.

Revisor: Hans Inge Eriksen

Valgnemnd: Tor Tjørnhom og Torhild Jakobsen