Hovedside


SISTE OPPDATERING:

********************
Årets turprogram er klart!

Les om de mange spennnede turene!********************
Gamle kirkebøker
Døde-register for Feda og Liknes 1879-1936 og Fjotland 1816-1936 er nå lagt til under Gamle kirkebøker.
Les mer

********************

ÅRSSKRIFT

Årsskriftet 2018 blir klart cirka 1.mars og blir sendt medlemmene og kommer i salg hos Andy på Kvinafoto eller hos historielaget. Prisen er 100 kr.

HVEM ER VI?

Kvinesdal Historielag ble stiftet den 30. mars 1984. Første året hadde laget 32 medlemmer. Vi har økt hvert år og senhøsten 2009 fikk vi medlem nr. 1200. Vi har medlemmer i alle aldre og alle deler av kommunen. 1. januar 2017 var det 1471 medlemmer i Kvinesdal Historielag. Nesten en tredel av medlemmene bor andre steder, både i inn- og utland.

LOKALHISTORISKE TURER.

Vi mener det er viktig å kunne tilby sommerturer til medlemmer og andre interesserte. Disse turene har oftest gått til nedlagte gårder. Turene har gått i skiftende vær og med deltakere fra førskolealder til pensjonister over 80 år. Vi har alltid med lokalkjente som forteller om stedene.

Det har også vært båtturer i Fedafjorden og besøk til de nedlagte gårdene der. Andre turer har gått til gamle gårder på Vestheia og på Kvinesheia, på gamle kirkeveier. Hvert år har vi en busstur.

Flere ganger har vi gått den gamle presteveien til Hægebostad. Her har vi nå restaurert tre av de gamle bautasteinene, nemlig Hunden, Deknen og Karmen. I 1995 tok vi opp en gammel tradisjon med å møte folk fra Hægebostad på Høge Varen. Noen år har vi olsoktreff på Mygland eller andre steder i Fjotland. Vi er også engasjert oss i arbeidet med barnevandringene på Agder, og arrangerer blant annet turer knyttet til barnevandrerstien. Se Youtube video om barnevandringene.

Kvinesdal Historelag har siden 1987 arrangert en rekke turer. Her listen med dato, sted og oppmøte.

ÅRSSKRIFT.

Vi har utgitt 32 årsskrifter, det siste i år 2018. Eldre hefter fins hos Kvinesdal Bibliotek og filialene, Kristiansand Folkebibliotek eller Vest-Agder Fylkesbibliotek.
Stoffet er forskjellig: Grundige artikler med emner fra lokalhistorie i Feda, Fjotland og Kvinesdal. Minner og fortellinger om personer, steder og hendinger i kommunen og tanker og spørsmål om lokalhistorien.