Tur referater

Historielaget arrangerer i løpet av året flere turer rundt om i Kvinesdal området. Her er referater og et utdrag bilder fra turer som Kvinesdal Historielag har arrangert:

2019

Tur til Knabekniben

Olsokfeiring på bygdetunet, Fjotland

Tur til Busund 7. juli

Tur Bøensfjellan 10. juni 2019

Tur Kr. Himmelfartsdag til Hestheia

Tur til Setesdal

Tur til Rørosmartnan

2018

Førjulsmøte

Haustmøte

Fottur til Stangborli

Tur til Telemark

Tur til Salmeli

Ordføraren sin tur: Eiesland –Fjotland

Boklansering på Lindland/Slimestad

Fottur på barnevandrerstien frå Årli

Tur til Haueheia med sportsandakt

Busstur til Kristiansand

Årsmøte

2017

Førjulsmøte

Haustmøtet

Hausttur til Kvås og Åseral

Tur på Vestheia

Olsok på Spikkeland

Med Kvinesdal Historielag til Finnmark

Ordføraren sin tur: Moisheia med Moisvarden

Fottur i Herad

Tur til Fogreheirinnan med sportsandakt

«Krig på Hjemmebane», 8.mai markering

Busstur til Lillesand

Årsmøte

2016

Førjulsmøte

Haustmøte: Da jernbanen kom til Kvinesdal

Båttur til Sagefossen

Tur til Shetland om Aberdeen

Ordførerens tur: frå Nedre Stakkeland til Risøyne

Tur til Lykkje

Tur over Tronåsen

Ble en stor dag for krigsheltene

Kr. Himmelfartsdag: Tur Kyretøtnan‐Røynes.

Busstur til Hægebostad og Grindheim

Årsmøte i Kvinesdal Historielag

2015

Førjulsmøte

Haustmøtet

Fottur Kvinesheia i området Løland og Ystestøl

Tur til Salten og Lofoten

Olsokfeiring på Håland i Fjotland

3. etappe av barnevandrerstien fra Konsmo til Laudal

Ordførerens tur til Orresteinen

Tur frå Krågedalen ved Eftestølvegen til Eikeland

Fottur Ulland – Bjelland - Sæveland i Herad

Kr. Himmelfartsdag:Dyreknuden og flyvraket i Sandsheia på Feda

Busstur til Sogndalsstranda

Årsmøte i Kvinesdal Historielag

2014

Førjulsmøte

Kulturkvelden

Foredrag: Første verdenskrig – forspel og etterspel

Fottur Sandvannet rundt fra Hidreskog

Fottur til Grunnevassknuden

Tur til Finland

Ordførerens tur

Fortur med Historielaget, Langevann- Slåta- Haugeland

Tur til BudalsheiMygland. Sportsandakt

Tur søndag 27.april til Fedog og Solli

Årsmøte i Kvinesdal Historielag

2013

Førjulsmøte

Haustmøte

Fottur Kleiven - Ytre Øyeheia - Øyebergan

Topptur til TjødneskarknudenGaustadvia

Tur til Færøyane.

Olsokfeiring på Helle/Nedre Kvinlaug

Ordførerens tur Rafoss – Rafossen – Stegemoen - Rafoss

Fottur Norås – Åmland – Heddestølen

Landslaget for lokalhistorie

Fottur i Rørvikheia

Buss til Kristiansand

Årsmøte i Kvinesdal Historielag

2012

Førjulsmøte

Bygdekvelden

Fremgangsmåte ved bygging av lyngløe

Historisk kveld i Kvinesdal kirke

Barnevandringsseminar i samarbeid med Agder Historielag

Tur til Staddeland

Tur på heia på Helle

Tur til Bornholm

Fottur til Buli og Skår

Med Kvinesdalsordføreren til Høge Varen

På gamle stier

Tur til Håland – Hålandsstranda – Tangen

Tur til Finnøy med Vandring i bedehusland og Restauration

Årsmøtet 2012

Seminaret "Å leve for, av og i gamle hus"

2011

Førjulsmøte

Kenneth og Anne Berit til Giske

Høstmøte på Kvinlog skole

Tur på barnevandrarstien

Kvinesdal Historielag i Skottland

Olsokarrangement i Fjotland

Fottur fra Liknes på de eldste daleveien til Øye

Fottur fra Bjåstol til Homma

Årsmøte i Landslaget for lokalhistorie

Fottur Håland i Fjotland - Førlandsås - Bergesli

Naturlostur til Rudjordsheia i Kvås

Busstur og båttur til Sælør

Foredrag: Grend, gård og grav i Liknes. Kirkested i 1000 år

Årsmøtet 2011

Slektskveld med DIS Vest-Agder

2010

Førjulsmøte

Høstmøtet på Feda bedehus

Ordførerens tur: Fottur Årli til prestebautaen på barnevandrerstien.

Busstur på Vestlandet

Fottur Rørdal-Klungland-Drange. Naturlostur

Åpning av barnevandrerstien

Fottur Josdal-Homstøl

Fottur Åsemoen-Åmland-Engedal

Tur til Orresteinen og Hangeland

Busstur til Lindesnes og Spangereid

Referat fra årsmøtet 2010 til Kvinesdal Historielag

2009

Førjulsmøte

LOS sin naturlostur til Li

Haustmøte på Vesterdalen skole

Kvinesdal Historielag i Normandie

Olsokfeiring ved Røylandsvadet, Fjotland

Tur Guse - Dyrstad – Lande

Tur på Hamreheia med grilling på Rafoss

Landsmøte i Kristiansand

Tur til Stedjefjellet nær Krågeland med sportsandakt

Møte om stadnamn i Kvinesdal

Busstur til Ny-Hellesund

Referat fra årsmøtet 2009 til Kvinesdal Historielag

2008

Førjulsmøte

I Ivar Aasen sine fotspor

Ordføraren sin tur i Kvinesdal

Kvinesdal Historielag på Island

På tur i Kvås

Tur til Høge Varden

Sykkeltur i Gyland

Stepan i Tjuvhelleren

Fottur til Stolsåta

Busstur til Hå

Referat fra årsmøtet 2008 til Kvinesdal Historielag

2007

Førjulsmøte

Amerika tur

Høstmøte

Tur Kalvstøl - Heddan gard

Falkefjellstølen

Salmelidagen

Vandretur på den gamle kyrkjevegen mellom Netland og Gyland

Fottur Bjåstøl – Gullestad

Tur til Setesdalsbanen

Landsmøte i Steinkjer

Naturlostur fra Josdal til Samleli

Fottur fra Skranefjell om Dalen, fjellet Toien til Håland

Medlemsmøte: Spor fra siste istid i Kvinesdal

Referat fra årsmøtet til Kvinesdal Historielag

2006

Førjulsmøte

Ryfylketur

Høstmøte

Naturlostur til Øyvasslega

Storhei

Gursligruvene og Gullbergknuten

Tur til Fjotlandsfjellet

Tur til Ørsdalen

Hunsbedthei

Romaturen 2006

Referat fra årsmøtet til Kvinesdal Historielag

2005

Høstmøte i Kvinesdal Historielag 28.09.05

Knaben gard til Håland 21.08.05

Knibestøl til Haddeland 30.07.05

Landsmøte 27-29.05.05

Historietur til Hekkfjell 10.07.05

Gotland

Vandretur på Feda 05.06.05

Tur til Norskeknuten 05.05.05

Busstur til Søgne 17.04.05

Årsmøte torsdag 10.03.05

2004

Ut Fedafjorden

Tur til Høge Varden

Knaben