Andre aktiviteter

Turer
Vi har valgt å legge opp til mange lokalhistoriske turer i sommerhalvåret. Vi har vanligvis 5-6 fotturer rundt i alle deler av den flotte kommunen vår. Noen turer har gått over i nabokommunene. I disse åra har vi vært innom minst 150 av de 222 gårdene i Kvinesdal.

Kr. Himmelfartsdag samarbeider vi med menigheten og legger turen til en topp der vi har sportsandakt. Vi har vært på Dyreknuden på Feda, på Grimeknuden og Støknuden i Fjotland, på Høge Varen som ligger i Hægebostad og Simonskjørka i gamle Nes.

Flere år har vi hatt Olsoksamlinger i Fjotland, noen ganger kombinert med turer. Vi har vært på Mygland, Fjotland, Lindeland og ved Vordalsbrune. Vi har hatt flere båtturer, sommeren 2004 hadde vi jubileumstur på Fedafjorden fordi det var 100 år siden A/S Kvina ble starta. Hvert år har vi busstur med omvisninger og et måltid. Vi har vært i Egersund, Sokndal, Moi, Lista, Lindesnes og flere andre steder.

Vi har også hatt bussturer i Norge med overnattinger, sommeren 2010 på Vestlandet. Første utenlandstur hadde vi i 1998 til Orknøyene. Senere har vi vært på Gotland, Irland, Island, Italia med Roma og Normandie

Søking med metalldetektor
Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker. Bakgrunnen er at de ønsker et tettere samarbeid med grupper og enkeltpersoner som driver på med denne spennende hobbyen.

Spesielt er pløyd mark områder der det kan være viktig å få lokalisert og tatt vare på funn. I utmark er vernemyndighetene litt mer tilbakeholden til søking, siden det kan dreie seg om uregistrerte kulturminner. Med et godt samarbeid kan vi ta vare på vår felles kulturarv.

Skal du bruke metalldetektor skal du ha tillatelse fra grunneier. Dernest skal du forsikre deg om at området du vil søke i ikke er registrert som kulturminne. Gå inn på https://kulturminnesok.no og skriv inn sted. Velg og trykk på «i nærheten», så kommer alle registrerte kulturminner opp på kartet. Du kan zoome og klikke på funn for å se mer. Denne databasen gir mye informasjon om hva som er funnet i området. Husk at det skal være minst 5 meters avstand mellom søkeområde og sikkerhetssonen rundt et registrert kulturminne.

Eierløse gjenstander fra før år 1537, mynter fra før 1650 samt samiske gjenstander som er eldre enn 100 år, er statens eiendom. Dette skal sendes inn uten ugrunnet opphold, også om du er i tvil. Gjenstander må da ikke vaskes eller børstes rene, og helst legges i zip-pose med jordkladden den ble funnet i. En brosje fra bronsealderen eksempelvis kan ha viktig informasjon om vevstoff på baksiden. Det kan være finnerlønn knyttet til gjenstander med verdi, og kommer riksantikvaren til at funn ikke er statens eiendom, vil de bli returnert finneren. Stedfesting med GPS av funn er også viktig. Alt som skal sendes inn bør ha så nøyaktig posisjon som mulig.

Det er noen få foreninger og klubber for metallsøkere, men et ganske aktivt miljø på Facebook. «Metalldektektoristene i agder-fylkene» og «metalldetektor og historie» er to gode grupper med mange aktive.

Fylkeskonservatoren ved Ghattas Sayej ønsker beskjed om hvor du ønsker å søke, og svarer på spørsmål om metallsøking og forholdet til kulturminneloven. Han treffes på epost gjs@vaf.no, eller telefon 38 07 46 29 eller mobil 470 55 907. Selv om Fylkeskonservatoren har nulltoleranse for kriminalitet knyttet til kulturminneloven, gir de amnesti for eldre funn som er gjort. «Det er bedre at funn blir registrert og tatt vare på, enn at de ligger og slenger i en skuff og til sist har tapt stedfestet informasjon», sa Ghattas på en samling om metallsøking på Tingvatn Fornminnepark, høsten 2017.

Kvinesdal Historielag oppfordrer de som vil gå på skattejakt med metallsøker setter seg godt inn i «Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker», og at alle opptrer ryddig og lovlydig ved funn. Det er tross alt vår felles historie som kan avdekkes.


(Foto hentet fra riksantikvaren.no: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune)

Slektsgransking
Historielaget har kjøpt kopier av mikrofilmer fra kirkebøker fra kommunen og leseapparat. I tillegg har vi kjøpt folketellinger og andre bøker. Dette er plassert på Kvinesdal Bibliotek på lesesalen. Alle kan bruke dette i åpningstida. Biblioteket har også mange bygdebøker og lokallitteratur.

Telefon til hovedbiblioteket er: 38 35 02 40

DIS-Norge har nylig lansert foreningens nye etterlysnings- og debattforum, \"Slektsforum\".
Denne nye tjenesten finner du på http://www.dis-norge.no/slektsforum/. Alle har tilgang til de fleste delene av Slektsforum ved å registrere seg på http://www.dis-norge.no/DISadmin/gjesteinnmelding.php. Medlemsdelen krever pålogging med brukernavn/passord.

Under er det en link til Riksarkivet, der man kan lese scannede kirkebøker.
http://www.riksarkivet.no/arkivverket/aktuelt/3280.html


Bygningsvernprisen

Prisen ble delt ut første gang i 1992 til Tor Kjell Veraas for den gamle lensmannsgarden på Visekleiva. Historielaget kom med forslag om en slik pris og samarbeider med Kvinesdal Sparebank og Kvinesdal kommune om prisutdelinga.

Bygdebokprosjektet
Under finner du link til Kvinesdal kommune sine nettsider, hvor du kan laste ned skjema for innlevering av bilder og et for personila til bokprosjektet.
http://www.kvinesdal.kommune.no/min-side/skjema/category/12-kultur-idrett-og-fritid#