.

Kenneth Trælandshei ledet årsmøte som ble holdt ved Kvinesdal videregående skole