Historielaget er stolte over å presentere kopier av de eldste kirkebøkene for alle tre sogn i Kvinesdal.

Kirkebøker (Ministerialbøker) er den viktigste primærkilden en slektsgransker har. Mange ser problemer med å lese disse eldste kirkebøkene. Nedenfor er det gjort avskrift av de eldste ministerialbøkene, og det er i tillegg laget registre for lettere å finne riktig person og kirkelig hendelse.

Døpt (baptiz), forlovet (fæstede), viet og de som måtte stå offentlig skrifte (publicé absolveret) er ført inn i bøkene. De første årene er også vist når kvinner kom til kirke etter fødsel (introducered). Døde og konfirmerte er dessverre ikke vist for Feda, Liknes og Fjotland i boka fra 1710, men disse er, riktig nok noe mangelfullt, med i Fjotlands ministerialbok fra 1760.

Boka fra 1710 er skrevet kronologisk og det er ikke lett å finne fram om du ikke vet tidspunktet for hendelsen du leter etter. Derfor er det laget registere for døpte og forlovelser/ vielser. Registrene viser til årstall, sidetall og kolonne. Datoer og forlover/faddere, med mer står i avskriften. Boka fra 1760 begynner kronologisk, men der er senere gjort et forsøk på å dele inn hendelser. Vi vil oppfordre til å slå opp i avskriften for å finne supplerende opplysninger og eksempelvis datoer, foreldre, forlovere eller faddere.

Vi håper at dette tilbudet kan være til hjelp for deg som leter etter slektninger i Kvinesdal.

Send en e-post til Petter B. Svindland psv@kvinesdal.kommune.no dersom du oppdager feil eller har spørsmål.


Registere

Fødte Feda og Liknes 1789‐1929 og Fjotland 1816‐1929

Viede sortert på BRUD, Feda 1789-1967, Liknes 1789-1950, Fjotland 1817-1949

Viede sortert på BRUDGOM, Feda 1789-1967, Liknes 1789-1950, Fjotland 1817-1949

Døde Feda og Liknes 1879-1936 og Fjotland 1816-1936

Register Fedaboka
 

Registere og avskrift fra Kirkeboka 1760 - 1816 for Fjotland

Ministerialbok Fjotland 1760-1826

Døderegister Fjotland 1760 Sortert Gård

Fødselsregister Fjotland 1760 Sortert Gård

Vigslesregister Fjotland 1760 Sortert på Brud

Vigslesregister Fjotland 1760 Sortert på Brudgom
 

Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Feda

Feda Ministerialbok 1710-1788 (Bok A1)

Fødselregister Feda A1 Sortert på gård

Vigselsregister Feda A1 sortert på ham

Vigselsregister Feda A1 sortert på henne


Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Liknes

Forlovelse- og Vigselsregister Liknes A1 Sortert Han

Forlovelse- og Vigselsregister Liknes A1 Sortert Henne

Ministerialbok Liknes 1710-1788 (Bok A1)

Fødselregister Liknes A1 sortert på gård


Registere og avskrift fra Kirkeboka 1710 for Fjotland

Forlovlses- og Vigselsregister Fjotland A1 Sortert Han

Forlovlses- og Vigselsregister Fjotland A1 Sortert Henne

Ministerialbok Fjotland 1710-1760 (Bok A1)

Fødselsregister Fjotland A1 Sortert gård